Browsed by
Tag: await

Lập trình bất đồng bộ trong C#

Lập trình bất đồng bộ trong C#

Link gốc 1. Giới thiệu về công nghệ lập trình Asynchronous trong C# Trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình hiện nay, việc hỗ trợ lập trình bất đồng bộ(Asynchronous programing) đã trở nên khá phổ biến. Ví dụ thường gặp nhất là việc giao tiếp với server thông qua Ajax của javascript. Như vậy có thể hiểu đơn giản lập trình bất đồng bộ (Asynchronous) là khả năng thực thi các tác vụ độc lập nhau, có nghĩa là…

Read More Read More