Browsed by
Tag: bank transfer

Data consistency in Rails: Understanding the different between transaction and locking

Data consistency in Rails: Understanding the different between transaction and locking

Source Tất cả bắt nguồn từ bài post này của bên Grokking VietNam. Đại ý của bài viết như sau: Một ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng có một đoạn code như dưới đây:

Ứng dụng chạy một thời gian thì có bug là tài khoản của một vài người dùng bị âm tiền. Vấn đề ở đây là gì và cách giải quyết. Mới đầu khi đọc bài viết tôi cũng thấy hơi khó hiểu khi đoạn code trên về…

Read More Read More