Browsed by
Tag: design pattern

Giới Thiệu Về Design Pattern và Example Source

Giới Thiệu Về Design Pattern và Example Source

Link gốc: https://tuanphamdg.wordpress.com/2015/02/08/design-pattern-la-gi/ Giới Thiệu Về Design Pattern và Example Source Design Pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, nó khá quan trọng và mọi lập trình viên muốn giỏi đều phải biết. Được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ OOP. Nó sẽ cung cấp cho bạn các “mẫu thiết kế”, giải pháp để giải quyết các vấn đề chung, thường gặp trong lập trình. Các vấn đề mà bạn gặp phải có thể bạn sẽ tự nghĩ…

Read More Read More