Browsed by
Tag: thuật toán

Binary Index Tree trong CSDL

Binary Index Tree trong CSDL

1 bài viết rất hay về tối ưu của tác giả Linh Trần Tuấn. Thích hợp cho giải pháp ERP bán lẻ: Link gốc: https://kipalog.com/posts/Binary-Index-Tree-trong-Co-so-du-lieu   Một trong những điểm thú vị nhất khi phát triển các hệ thống Business là lập báo cáo doanh thu. Mình đã từng maintain hệ thống cảnh báo sớm của Cục quản lý cạnh tranh, hệ thống do đối tác nào đó viết không phải mình. Trong bài viết này mình sẽ lấy hệ thống…

Read More Read More